Ironi och humor

Ironi kan förklaras som ett påstående eller en situation där något presenteras som faktum på ytan, medan verkligheten ser helt annorlunda ut. Ironi kan användas på en rad olika sätt, och ha olika effekt beroende på sammanhanget – allt från att förvånat utbrista ”Det hade jag ingen aning om!” efter att ha hört något man redan visste om till att klottra ”Sluta klottra” på en vägg. Ett sätt att använda ironi är för att skapa en komisk effekt, till exempel i litteratur. Några som sägs vara mästare på ironisk humor är britterna, och en författare som tidigt visade detta var Jane Austen. Hennes roman Stolthet och fördom börjar till exempel med meningen ”It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortunte, must be in want of a wife”. Det framgår dock snart av den efterföljande texten att Austen menar det exakt motsatta: det är kvinnor och deras mödrar som ständigt är på jakt efter en rik man att göra till sin make.

Den ironiska humorn har länge haft ett hem på t-shirts. Om du vill skapa din egen ironiska t-shirt ska du gå in på Medtryck.com. Där kan du beställa mängder av olika typer av t-shirts med tryck. Klicka här för att se deras utbud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Partial