Category Archives: Humor

Svensk humorhistoria i ett axplock

      I Sveriges historia, från medeltid till Vasatid, finns bara delar av humorn bevarad eftersom analfabetismen då var hög. I mångt liknar den tidiga humorn den kärva isländska och det är först senare som de roliga historierna utvecklas.

Vad är humor?

  Humorn finns i flera former och vad som anses vara roligt varierar mellan olika personer beroende på kultur, ålder och mentalitet. Humorn kan visa sig i vitsar, ironi och skämt. Tänkare och lärda har genom alla tider försökt att

Partial